lt
en
lt
Privatumo politika

Privatumo politika

UAB „Learnkey“ (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.learnkey.lt. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugas, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.
Duomenų valdytojo rekvizitai: UAB „Learnkey“
Buveinės adresas: Pylimo g. 9-1,
Vilnius, LT-01118, Lietuva
Tel. +370 66360931
El. paštas: info@learnkey.lt
Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydamiesi www.learnkey.lt interneto svetainėje, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, mes apgailestaudami prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis. Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ar pakeitimų.
Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.
Šioje privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

Kokią informaciją apie jus renkame

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija
• vardas;
• pavardė;
• elektroninio pašto adresas.
Naršymo duomenys
Kai Jūs apsilankote mūsų interneto svetainėje, į mūsų serverį naršyklė pasiunčia duomenis. Šie duomenys leidžia mums gerinti savo paslaugas ir palengvina naudojimąsi mūsų svetaine. Mes automatiškai renkame ir saugome duomenis arba mūsų vardu tai atlieka trečiosios šalys. Mes galime rinkti informaciją apie Jūsų kompiuterį sistemos administravimo tikslais, taip pat perduoti sukauptą informaciją vidinės rinkodaros analizės tikslais. Gali būti renkami šie su mūsų naudotojų naršymo veiksmais ir ypatumus susiję duomenys:
• lankytojo IP adresas;
• apsilankymo data ir laikas;
• nukreipimo URL (svetainė, iš kurios lankytojas buvo nukreiptas);
• naudotojo aplankyti puslapiai ir judėjimas po mūsų interneto svetainę;
• informacija apie naudojamą naršyklę (naršyklės tipas, versija, operacinė sistema ir kt.).
Kita mūsų renkama informacija
Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su Jūsų sutikimu.

Kaip naudojame jūsų informaciją

Galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis toliau nurodytais tikslais:
• Tiesioginės rinkodaros tikslu*, siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).
• Interneto svetainei administruoti;
• Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams;
• Kitais būdais su Jūsų sutikimu*
*Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
• Jei yra sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
• Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Jūsų teisės

• Žinoti ( būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
• Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
• Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
• Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
• Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
• Turite teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
• Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.
Jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu galite rašyti el. pašto adresu info@learnkey.lt ir nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.
Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti Duomenų valdytojui el. pašto adresu info@learnkey.lt. Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Slapukai

Jums besilankant www.learnkey.lt interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukariami naršant svetainėje ir yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus, kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal ją pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Kas yra slapukai?

Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuose saugoma informacija apie naršymo internete nuostatas. Slapukų technologija yra naudojama beveik visose interneto svetainėse. Interneto naršyklė slapukus įrašo lankytojo kompiuteryje, jam pirmą kartą lankantis interneto svetainėje. Vėliau dar kartą apsilankius toje pačioje interneto svetainėje iš to paties įrenginio, slapukas kartu su jame saugoma informacija yra siunčiamas atgal į pirminę interneto svetainę („pirmosios šalies slapukai“) arba į kitą susijusią interneto svetainę („trečiosios šalies slapukai“). Ši informacija padeda nustatyti, ar jūsų naršyklėje atitinkama interneto svetainė jau buvo peržiūrėta, ir kai kuriais atvejais leidžia pritaikyti šioje interneto svetainėje lankytojui rodomą turinį.

Kai kurie slapukai yra itin naudingi tuo, kad jie padeda pagerinti lankytojų naršymo patirtį, šiems pakartotinai lankantis interneto svetainėje. Tuo atveju, jei naudojatės tuo pačiu įrenginiu ir ta pačia interneto naršykle, slapukai įsimins jūsų asmenines parinktis, naršymo atitinkamoje svetainėje įpročius ir pagal tai pritaikys jums rodomą turinį, kuo artimesnį jūsų poreikiams ir interesams.

Jūsų slapukų nuostatos šioje interneto svetainėje. Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai, kuriems nereikia sutikimo. „Būtinieji slapukai“ yra svarbūs slapukai, užtikrinantys tokias funkcijas, be kurių nebūtų įmanoma tinkamai naudotis interneto svetaine. Tokie slapukai yra naudojami šioje svetainėje, todėl jie vadinami „pirmosios šalies slapukais“. Jūsų kompiuteryje jie saugomi tol, kol naršote šioje interneto svetainėje. Viena būtinųjų slapukų naudojimo paskirtis yra užtikrinti, kad tai, ką matote ekrane, atitiktų duomenų kiekį, kurį būtų galima apdoroti naudojantis jūsų dabartiniu interneto ryšiu. Kita šių slapukų paskirtis yra palengvinti perėjimą iš HTTP į HTTPS puslapius ir užtikrinti saugų duomenų perdavimą. Taip pat šios rūšies slapukai saugo informaciją apie jūsų sprendimą dėl slapukų naudojimo mūsų interneto svetainėje. Jūsų sutikimas dėl būtinųjų slapukų naudojimo – nebūtinas.

Šioje interneto svetainėje naudojami pirmosios šalies slapukai, kuriems reikia jūsų sutikimo. Slapukai, kurie teisiniu požiūriu nėra būtini norint naudotis šia svetaine, vis dėlto atlieka svarbias funkcijas. Be šių slapukų negalėsite naudotis tam tikromis funkcijomis (pvz., iš anksto užpildytomis formomis), kurios leidžia patogiai naudotis šia svetaine. Jūsų pasirinktos nuostatos, tokios kaip kalbos parinktys, nebus išsaugotos, taigi, kaskart lankydamiesi interneto puslapyje, turėsite iš naujo jas pasirinkti. Be to, nebegalėsime jums pateikti pasiūlymų, kurie būtų individualiai pritaikyti jūsų poreikiams.

Šioje interneto svetainėje naudojami trečiosios šalies slapukai, kuriems reikia jūsų sutikimo. Šioje interneto svetainėje yra pateikiamas trečiosioms šalims priklausantis turinys. Jums lankantis šioje svetainėje, šie trečiosios šalies paslaugų teikėjai jūsų kompiuteryje gali išsaugoti slapukus ir taip gauti informaciją apie tai, kad lankėtės šioje svetainėje. Norėdami sužinoti daugiau apie šių trečiųjų šalių paslaugų teikėjų slapukų naudojimą, apsilankykite jų interneto svetainėse. Jei nusprendėte neduoti sutikimo dėl slapukų, kuriems reikia sutikimo, naudojimo, arba jei tokį sutikimą atšaukėte, jūs galėsite naudotis tik tomis svetainės funkcijomis, kuriomis norint naudotis tokie slapukai nebūtini. Tokiu atveju jums nebus prieinamos tos interneto svetainės dalys, kuriose gali būti pateiktas trečiųjų šalių turinys ir iš kurių gali būti siunčiami trečiųjų šalių slapukai. Jei nenorite, kad jūsų įrenginyje būtų išsaugomi slapukai, galite pasirinkti atitinkamas naršyklės nuostatas.
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari

Informacija apie slapukus paskutinį kartą atnaujinta 2019-11-25.

Būtinieji slapukai

Būtinieji slapukai padeda interneto svetainei tinkamai veikti ir leidžia užtikrinti pagrindines funkcijas, tokias kaip naršymas puslapyje ir prieiga prie saugių interneto svetainės dalių. Be šių slapukų interneto svetainė tinkamai veikti negali.

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo laikas
PHPSESSID learnkey.lt Skirtas vartotojo sesijai palaikyti. Sesija
XSRF-TOKEN learnkey.lt Skirtas vartotojo autentifikacijai. Sesija
cookies_confirmation learnkey.lt Skirtas vartotojo sausainiukų sutikimui palaikyti. 1 Metai
learnkey_session learnkey.lt Skirtas vartotojo sesijai palaikyti. Sesija

Statistikos slapukai

Statistikos slapukai anonimiškai renka ir siunčia informaciją interneto svetainės savininkams, taip suteikdami jiems galimybę sužinoti, kaip lankytojai naršo svetainėse.

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo laikas
_ga learnkey.lt Užregistruoja unikalų ID numerį, naudojamą generuojant statistinius duomenis apie tai, kaip lankytojas naršo interneto svetainėje. Sesija
_gid learnkey.lt Užklausų skaičiui riboti skirtas slapukas, kurį naudoja lankomumo analizės įrankis „Google Analytics“. Sesija
_gat learnkey.lt Užregistruoja unikalų ID numerį, naudojamą generuojant statistinius duomenis apie tai, kaip lankytojas naršo interneto svetainėje. 1 Metai

Rinkodaros slapukai

Rinkodaros slapukai yra naudojami lankytojams stebėti, šiems lankantis įvairiose interneto svetainėse. Jie leidžia rodyti tas reklamas, kurios yra aktualios konkrečiam lankytojui ir gali jį sudominti – taip užtikrinama didesnė nauda reklamos skleidėjams ir trečiosios šalies reklamuotojams.

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo laikas
collect learnkey.lt Naudojamas siunčiant duomenis į „Google Analytics“ apie lankytojo įrenginį ir elgseną. Leidžia stebėti lankytojų naršymo ypatumus, šiems naudojantis įvairiais įrenginiais ir rinkodaros kanalais. Sesija

Politikos pakeitimai

Mes galime retkarčiais atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują versiją savo interneto svetainėje. Kartkartėmis Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkintas bet kokiais pasikeitimais.

Mūsų naudojami slapukai leidžia pagerinti mūsų svetainių dizainą ir efektyvumą. Lankydamiesi šioje svetainėje, jūs sutinkate dėl slapukų naudojimo.